Kód: 1439 | Značka: Xintex

AERO HALT (transformátor rzi) | XINTEX

19 hodnocení
1 229 Kč 1 015,70 Kč bez DPH 2 458 Kč / 1 l
Objednáno

AH - AERO HALT

TRANSFORMÁTOR RZI

 • Chemicky neutralizuje rez
 • Zanechává silný, antikorozní film s dlouhou životností
 • Ošetřuje, chrání a prodlužuje životnost železných kovů
 • Transformuje rez na ošetřované ploše na černý ochranný film
 • Povrch je možné upravit vrchní barvou
Kategorie: XINTEX
Hmotnost: 0.6 kg

AERO HALT je inovativní prostředek, který transformuje nežádoucí rez na silný, černý, rzi odolný polymer.

 

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ: polymerní, na vzduchu vulkanizující film
Forma: aerosol
Barva: světle hnědý
Zápach: charakteristické
Bod vzplanutí: -42°C
Počáteční bod varu: -24,8°C
Teplota samovznícení: 235°C
Dolní mez výbušnosti: 1,1 obj. %
Horní mez výbušnosti: 20,0 obj. %
Tlak par (při 20°C): 5200 hPa
Hustota (při 20°C): 0,797 g/cm³
Viskozita, kinematická (při 20°C): ≤ 20,5 mm²/s
Uchovávat v chladu a suchu.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

 

APLIKACE A POUŽITÍ

 • Příprava povrchu:
  Povrchy musí být čisté, suché a očištěné od tuku, špíny a oleje.
 • Odstraňte odlupující se zbytky rzi a barvy smirkovým papírem nebo drátěným kartáčem.
 • AERO HALT před použitím alespoň 1 minutu dobře protřepejte.
 • Aplikujte, když je ošetřovaná část i sprej při teplotě nejméně 8 - 25 °C.
  Držte sprej 20 - 30 cm od povrchu a nastříkejte tenký film AERO HALTu na zkorodovaný kov. Aplikujte 2 - 3 vrstvy. Vyvarujte se příliš velkého množství, aby nedošlo ke stékání a odkapávání.
 • Každá další aplikace je doporučena po úplném zaschnutí aplikace předchozí.
 • Finální aplikace uschne v černou konečnou vrstvu.
 • Vrchní barvou se může ošetřovaný povrch natírat nebo stříkat přibližně po 6 hodinách zrání poslední aplikace přípravku AERO HALT.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: